Politic? de confiden?ialitate

Cine suntem?

Adresa site-ului nostru web este: https://sapphiregroup.ro.

Comentarii

Când vizitatorii las? comentarii pe site, colect?m datele ar?tate în formularele de comentarii, dar ?i adresa IP a vizitatorului ?i ?irul agen?ilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un ?ir f?cut anonim (numit ?i un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dac? îl folose?ti. Politica de confiden?ialitate a serviciului Gravatar este disponibil? aici: https://automattic.com/privacy/. Dup? aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibil? pentru public lâng? comentariul t?u.

Media

Dac? încarci imagini pe site-ul web, ar trebui s? evi?i înc?rcarea imaginilor care au incluse date de loca?ie înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot desc?rca ?i extrage toate datele despre loca?ie din imaginile de pe site.

Cookie-uri

Dac? la?i un comentariu pe site-ul nostru, po?i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email ?i site-ului t?u web. Acestea sunt pentru confortul t?u, astfel nu mai trebuie s? le completezi din nou când la?i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dac? mergi la pagina noastr? de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dac? navigatorul t?u accept? cookie-uri. Acest cookie nu con?ine date personale ?i este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta ?i câteva cookie-uri pentru a-?i salva informa?iile de autentificare ?i op?iunile de afi?are pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt p?strate dou? zile, iar cele pentru op?iuni de afi?are pe ecran sunt p?strate un an. Dac? selectezi ??ine-m? minte?, cookie-urile tale de autentificare vor fi p?strate dou? s?pt?mâni. Dac? te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dac? editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul t?u. Acest cookie nu include date personale ?i indic? pur ?i simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expir? dup? 1 zi.

Con?inut înglobat de pe alte site-uri web

Text sugerat: Articolele din acest site pot include con?inut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Con?inutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca ?i cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot s? colecteze date despre tine, s? foloseasc? cookie-uri, s? înglobeze urm?rirea suplimentar? a ter?ilor ?i s?-?i monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv s?-?i urm?reasc? interac?iunea cu con?inutul înglobat dac? ai un cont ?i e?ti autentificat în acel site web.

Cu cine partaj?m datele tale

Dac? ceri resetarea parolei, adresa ta IP va fi inclus? în emailul pentru resetare.

Cât timp î?i p?str?m datele

Dac? la?i un comentariu, comentariul ?i metadatele lui sunt p?strate pe o perioad? nedeterminat?. A?a putem recunoa?te ?i aproba automat toate comentariile urm?toare în loc s? le ?inem într-o coad? pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dac? exist?) care se înregistreaz? pe site-ul nostru web, stoc?m ?i informa?iile personale pe care le furnizeaz? în profilul lor de utilizator. To?i utilizatorii î?i pot vedea, edita sau ?terge informa?iile personale oricând (dar nu î?i pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea ?i edita aceste informa?ii.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dac? ai un cont sau ai l?sat comentarii pe acest site web, po?i cere s? prime?ti un fi?ier de export cu datele cu caracter personal pe care le de?inem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne po?i cere s? ?tergem toate datele cu caracter personal pe care le de?inem despre tine. Acestea nu includ ?i toate datele pe care suntem obliga?i s? le p?str?m în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde î?i trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.